Dopis - vzor

vzor

Dopis - vzor

Dopis je obecný pojem, který zahrnuje širokou škálu písemností. Základním děkením rozlišujeme zejména formální dopis a neformální dopis.

Formální dopis je psán úředním stylem. Pro konkrétní situace bývá vyžadováno přibližné dodržení formy. Při psaní tohoto druhu dopisu je vhodné si nejprve prohlédnout vzor.

Neformální dopis bývá psán volnou formou. Volba stylu závisí na tom, jaký je náš vztah s příjemcem dopisu a při jaké příležitosti jej píšeme.